20 سال تولید کننده حرفه ای خط اتصال داخلی لوازم خانگی.
زبان
بازپخش
بازپخش
تولید

تولید


این محصول مقاومت خوبی در برابر خم شدن دارد. با گذراندن تست عملکرد خم شدن، مقاومت در برابر رشد در طول چرخه های مکرر خم شدن دارد.

ارسال درخواست کنونی
با ما تماس بگیرید
تلفن: +86-18988580538
پست الکترونیک: homch2021@gmail.com
تلفن: +86-18219006775
درخواست خود را ارسال کنید

این محصول مقاومت خوبی در برابر خم شدن دارد. با گذراندن تست عملکرد خم شدن، مقاومت در برابر رشد در طول چرخه های مکرر خم شدن دارد.

نظر اضافه کنید
اگر سوال بیشتری دارید برای ما بنویسید

فقط نیازهای خود را به ما بگویید، ما می توانیم بیش از آنچه تصور کنید انجام دهیم.

توصیه شده

درخواست خود را ارسال کنید